Наръчник на купувача

Купувачите на имоти в България винаги си задват много въпроси, свързани с процедурата за покупка. Често Клиентите се интересуват от въпроса за сложността на тази процедура. Всъщност, процедурата за покупка на недвижим имот, наложена от българското законодателство е ясна и проста.

В тази статия ще Ви информираме каква е процедурата за покупка на недвижим имот в България.

Процедурата за покупка на недвижим имот от чуждестранно лице не се различава от процедурата за закупуване на жилище от български гражданин. За оформяне на сделката за покупко-продажба е необходим само паспорт, удостоверяващ самоличността на чуждия гражданин. Чужденец, закупил имот в България, има същите права върху недвижимия имот, така както и гражданин на Република България, включително и правото на отдаване под наем.

Ако сте решили да закупите жилище със земя в България е необходимо да вземете предвид някои особености. За да закупи жилище със земя, чужденецът трябва да регистрира фирма на юридическо лице в България. Фирмата може да бъде регистрирана в рамките на 5-7 работни дни. По този начин на името на фирмата се оформя поземления участък.

Схема за покупка на недвижим имот (без земята)

Ако сте решили да си закупите нов апартамент от инвеститора:

  • Избиране на апартамент
  • Внасяне на депозит. Стандартният размер на депозита в България е 2 000 евро. Имотът се сваля от продажба за срок от 30 дни, а цената е фиксирана и съответно не може да бъде променена. Депозитът винаги е включен в цената на апартамента. Продавачът не връща на купувача депозита ако последния се откаже от покупката.
  • Подписване на Предварителен договор за покупко-продажба. Предварителният договор се подписва между купувача и инвеститора. В договора подробно се описва предмета на сделката и всички съществени условия, права, задължения, както и отговорността на страните.
  • В рамките на 30 дни след внасяне на депозита, купувачът трябва да направи първата вноска в размер на 30% до 50% от общата стойност на апартамента.
  • Следващите плащания се извършват в съответствие с условията на Предварителния договор. Често инвеститора предоставя възможност за разсрочено плащане от 6 месеца до 2 години.
  • В сроковете, предвидени от Предварителния договор за покупко-продажба, страните сключват окончателен договор под формата на Нотариален акт. Към момента на подписване на Нотариалния акт всички плащания между страните трябва да бъдат извършени. Актът се подписва пред нотариус, който удостоверява прехвърляне на собствеността от едно лице на друго.

Забележка: При решение на страните предварителен договор може да не се подпише. Обикновено това се случва, когато купувачът плаща пълната стойност на апартаменти и е готов да подпише окончателен договор за покупко-продажба във формата на Нотариален акт. При този случай купувачът внася депозит, обектът на недвижимия имот се сваля от продажба и започва процес на подготовка на документите за сделка. До момента на изповядване на сделката страните трябва изцяло да са се разплатили.

Ако сте решили да си закупите апартамент на вторичния пазар:

  • Избиране на апартамент.
  • Внасяне на депозит. След извършване на депозита, апартаментът се сваля от продажбжа и цената се определя. Продавачът може по свое усмотрение да увеличи размера на депозита. Обикновено сумата на депозита се увеличава тогава, когато купувачът по някаква причина не може напълно да се изплати на продавача в рамките на един месец от датата на депозита.
  • Подготовка на документите за сделка. Срокът за подготовка на документите за сделка зависи от множество фактори. Средно подготовката на документите се извършва в едномесечен срок. Забележка: По желание на Купувача и на Продавача може да бъде сключен Предварителен договор за покупко-продажба. На практика такъв договор се сключва доста рядко, а страните след внасяне на депозита преминават непосредствено към подписване на Нотариалния акт.
  • Подписване на Нотариалния акт

Нотариален акт се подписва от страните при нотариус, спрямо местонахождението на недвижимия имот (в съответната община). Останалата сума от стойността на апартамента купувачът внася в банката по сметка на продавача след подписване на Нотариалния акт пред нотариус, но преди регистрирането на сделката и вписването на Нотариалния акт в регистъра на Агенцията по вписванията. След получаване на окончателната сума по сметка, продавачът потвърждава този факт пред нотариуса. След получаване на това потвърждение от страна на продавача, нотариуса извършва ококнчатлните действия за регистрация на сделката и вписванията на Нотариалния акт в регистъра на Агенцията по вписвания.

След като страните подпишат Нотариалния акт, нотариус заверява документа с подписа си и го изпраща в районния съд. Съдията, получил Нотариалния акт, внася съотвените изменения в държавния регистър, като опоменава това и в Нотариалния акт. Регистрацията на документите се извършва в тридневен срок. След това страните по сделката получават Акта при нотариус с разписка. Винаги при нотариуса се съхраняват минимум 2 екземпляра от подписания Нотариален акт (оригинали). След като Сте получили Нотариалния акт, трябва да регистрирате прехвърлянето на правото на собственост в следните инстанции: в Регистър Булстат – в течение на 7 дни, в Данъчната служба – в рамките на 2 месеца, в Служба Кадастър и Геодезия – няма ограничения за времето.

Консултантите на компанията Home for You извършват пълна подкрепа при сделка, компетентно ви помогат за съставянето на всички необходими документи, а също така провеждат следпродажна регистрация.

Специално за нашите Клиенти сме създали специален раздел – Ръководство на Покупателя, в който сме събрали и систематизирали допълнителна полезна информация, която, без съмнение, ще Ви е необходима при придобиването на недвижим имот в България.

В този раздел се съдържа изчерпателна информация по следните важни категории: процедура, особености за придобиване на недвижим имот и възможните начини на плащане; данъци, такси и собственост на жилище; ред и срокове за получаване на туристически и имигрантски визи; разрешение за ПРЕБИВАВАНЕ и Българско гражданство; здравеопазване за чуждестранни граждани и застраховка; комуникации; транспорт; финанси и др.

По-долу са описани отговорите на нашите водещи специалисти от Home For You на най-често задаваните въпроси от нашите Клиенти.

Трябва ли да получите виза за влизане в България?Гражданите на ЕС и САЩ са освободени от получаване на виза и могат да останат в България в рамките на 90 дни.

Може ли да се прекоси българската граница с шенгенска виза? Да, разбира се, Можете да посетите България с открита шенгенска виза.

В коя часова зона се включва България? България е в Източно-европейската часова зона (+ 2 часа UTC).

Какъв е климатът в България? България се отличава с мек, умерено-континентален климат, който е изразен в южните региони на страната. Схематично територията на страната може да се разделии на две части: северна и южна. В северната част климатът е континентален, със студена зима. А в южната част преобладава средиземноморския климат. Количеството слънчеви часове от май до октомври е 2 000.

Каква е валутата в България? Официалната парична единица в България е български лев (равен на 100 стотинки).

Къде на територията на Бъгария се обменя валута? Валута може да се обмени в банки и клонове, които са разположени във всички населени места на страната. При обмяна на валута в банка се изисква документ, потвърждаващ самоличността. Освен това работят голям брой обменни бюра.

Къде се намират всички международни летища в България? Международни летища има в столицата на България – София, също така и в Бургас, Варна и Пловдив. През летния сезон директни чартърни полети се извършват на международните летища Бургас и Варна, а през зимата – на летищата в София и Пловдив.

Кои са ски и СПА – курортите в България? В България се намират няколко известни ски-курорта: Банско, Пампорово и Боровец. Вие, без съмнение, ще получите първокласно лечение и пълноценен отдих в следните балнеологични курорти в България: г Велинград, г. Хисаря, г. Девин г. и Сандански.

Какви комплекси можете да посетите в България по време на лятната ви почивка на море? България е известна с безкрайните си плажове с фин златист пясък, чисто море с удобни брегови линии и развита курортна инфраструктура. Можете да се насладите на една невероятна почивка, ако посетете следните курорти и градове на южното ни черноморие: КК Слънчев бряг, Елените, Свети Влас, Несебър, Равда, Поморие и Бургас. На северното черноморие ви препоръчваме да посетите Балчик, КК "Златни Пясъци", " Св. Константин и Елена, Албена, Каварна и Варна.

Кои са мобилните оператори в България? В България има няколко големи мобилни оператори: "VIVACOM", "GLOBUL" и "MTel".

Възможно ли е да се закупи и регистрира автомобил в България? Да, в България може лесно да се закупи кола. Колата може да бъде регистрирана на чужд гражданин, при наличието на собствен недвижим имот в България. Към днешна дата този вид регистрация се извършва в КАТ г.София. При регистрация в КАТ получавате син номер с букви ХХ в началото на номера.

Може ли чуждестранен гражданин да придобие земя в България? Да, чуждестранен гражданин има правото да закупи поземлен имот в България. От 1 януари 2014 г. е изтекъл срокът на мораториум, според който в рамките на последните 7 години беше забранено да се продават поземлени недвижими имоти на чуждестранни граждани. Тази разпоредба се отнася за граждани на ЕС. Руснаци и граждани на други страни, могат да придобият поземлен имот в България. За това е необходимо да регистрират българска фирма на юридическо лице и да оформят земята на нея.

Какви са необходимите документи, за да си купите апартамент в България? За да закупи апартамент или къща в България, чуждестранния гражданин трябва да притежава документ за самоличност, т.е. валиден паспорт.